تیم ما

تیم ما

دکتر نسیم بروفه

جراح - دندانپزشک

(ترمیمی و زیبایی - پروتز - اطفال)

شماره نظام پزشکی 112261
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سابقه فعالیت از سال 1385 تاکنون
عضو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

دکتر سید حمید طالبی

جراح - دنداپزشک

(ترمیمی و زیبایی - ایمپلنت)

شماره نظام پزشکی 177253
فارغ التحصیل از دانشگاه سنترو اسکولار فیلیپین
سابقه فعالیت از سال 1396 تاکنون
عضو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران